Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

"Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus. (...) Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá do konca, ten bude spasený. A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec." (Mt 24, 4 – 14)

Anketa
Sú homeopatiká účinné?

hlasovalo: 70
4/2017
Najčítanejšie články

Superlearning

1/2008
Učenie v hladine alfa
19
téma
Príjemné prostredie dotvárali pohodlné kreslá. V ich strede bol veľký konferenčný stolík a na ňom ponúkajúce sa vianočné koláčiky a cukríky. Dobrú atmosféru prezrádzali i prázdne a nedopité šálky od kávy a čaju. Okrem...
© Rozmer 1998 – 2018
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB