Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec. Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. (...) Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán." (Mt 24, 36 – 42)

Anketa
Sú homeopatiká účinné?

hlasovalo: 41
4/2017
Najčítanejšie články

Kulty a spoločnosť

4/2001
Kulty a spoločnosť
23
téma
Každá novovznikajúca náboženská skupina (pre ktorú tu používam pojem „nový náboženský smer") sa ocitá v napätí voči ostatným aktérom spoločenského života v časovom a priestorovom úseku svojej existencie. Po celý čas trvania tohto napätia je taký...
© Rozmer 1998 – 2018
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB