Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Povedal im: Choďte do celého sveta a zvestujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyhánať démonov a hovoriť novými jazykmi. (...) Oni sa rozišli a všade roznášali zvesť. Pán im pomáhal a slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali." (Mk 16, 15 – 20)

Anketa
Sú homeopatiká účinné?

hlasovalo: 74
4/2017
Najčítanejšie články

EMO

3/2010
EMO – fenomén odkrytých emócií
32
téma
EMO sa v súčasnosti stalo fenoménom lákajúcim prevažne mladú generáciu. Stalo sa ich životným štýlom, pre niektorých dokonca podstatou. Viacerí sa ním nechali inšpirovať len v oblasti imidžu, iní prevzali aj filozofiu. Jeho vyznávači sú...
© Rozmer 1998 – 2018
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB