Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. Božieho Ducha poznáte takto: Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. Žiaden duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. Je to duch antikristov, o ktorom ste počuli, že príde. Ten je už vo svete." (1 Jn, 4, 1 – 3)

Anketa
Sú homeopatiká účinné?

hlasovalo: 73
4/2017
Najčítanejšie články

Psychedelická kultúra

2/2010
Mysticizmus psychedelickej kultúry
30
téma
V sedemdesiatych rokoch 20. storočia sa v západnej kultúre objavili názory, že pomocou halucinogénnych drog je možné nadviazať kontakt s Bohom (Leary, Ferguson). Zdroj ich inšpirácie treba hľadať v niektorých formách šamanizmu, kde sa pomocou drog...
© Rozmer 1998 – 2018
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB