Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, čo plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň: Pane, Pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene mnoho mocných činov? Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!" (Mt 7, 21 – 23)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 234
4/2018
Najčítanejšie články

centrá S

1/2002
Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt
27
centrá S
Združenie Integra (vzniklo r. 2000) je neziskové občianske združenie, ktoré svoju pozornosť zameriava predovšetkým na komplexnú primárnu, sekundárnu a terciárnu prevenciu v oblasti pôsobenia zhubných kultov a siekt. Ciele, ktoré si vytýčilo, dosahuje...
3/2001
Centrum oficiálne otvorené
5
centrá S
Za prítomnosti predsedu Konferencie biskupov Slovenska biskupa Mons. Františka Tondru a predsedu Ekumenickej rady cirkví v SR a generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Júliusa Fila, hovorcu KBS Mons. Mariána Gavendu, tajomníkov KBS a ERC Cyrila...
1/2001
Malopoľské centrum informácií o sektách a kultoch
26
centrá S
Centrum tvorí integrálnu štruktúru pobočky Malopoľského katolíckeho združenia Civitas Christiana v Krakove. Vzniklo v roku 1997 z iniciatívy Mariusza Gajewského, ktorý navrhol koncepciu strediska a zároveň bol jeho organizátorom. Súčasnou riaditeľkou je Joanna...
4/2000
Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt (ESPŠS) je nezávislým občianskym združením zaoberajúcim sa problematikou deštruktívnych kultov, siekt a nových náboženských smerov. Vznikla v júni 1995, od roku 1998 pôsobí na pôde Ekumenickej rady cirkví v SR. Jej...
3/2000
Ústav pre vzťahy štátu a cirkví
26
centrá S
Demokracia zaručuje každému slobodu vyznania. Preto nič nebráni tomu, aby prekvital svetový trh náboženstiev - azda iba dokázateľná trestná činnosť v rámci jestvujúcej legislatívy danej krajiny. Na tomto pomyselnom trhu však neplatí zákon o ochrane...
2/2000
Od osemdesiatych rokov môžeme v západnej civilizácii pozorovať stúpajúci význam náboženstva. Hovorí sa o konci moderného veku, ktorý sa datuje zväčša od čias európskeho osvietenstva. Nová, postmoderná doba sa vyznačuje hľadaním alternatív - medzi inými i...
1/2000
Centrum pro prevenci v oblasti náboženských sekt
17
centrá S
Centrum pro prevenci v oblasti náboženských sekt (CpoNS) je po Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů druhým špecializovaným subjektom zaoberajúcim sa problematikou náboženského sektárstva v Českej republike. Pracuje ako špecializovaná...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB