Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, čo plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň: Pane, Pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene mnoho mocných činov? Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!" (Mt 7, 21 – 23)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 131
1/2003
Najčítanejšie články

monitoring tlače

1/2003
Detská kultúra a mágia
8
monitoring tlače
J. R. R. Tolkien v eseji O rozprávkach zdôraznil, že človek, keďže je stvorený na obraz Boží, má schopnosti, ktoré odrážajú jeho Stvoriteľa. Jedným z týchto darov je „substvorenie": tvoriaci človek môže dávať tvar svetu obývanému...
© Rozmer 1998 – 2018
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB