Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec. Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. (...) Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán." (Mt 24, 36 – 42)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 223
2/2003
Najčítanejšie články

monitoring tlače

2/2003
„Na Slovensku sa slobodomurári vyskytujú najmä v Bratislave, a to medzi umelcami, novinármi, vedcami, lekármi," povedal včera slobodomurársky majster Peter Bu, ktorý tu pred desiatimi rokmi založil lóžu Humanizmus. Tvrdí, že je v nej združených...
 
Vzťah slobodomurárstva a kresťanstva prešiel počas storočí rôznymi fázami. Odborník na sekty a nové náboženské hnutia M. Lojda uvádza, že v krajinách ako Veľká Británia, Švédsko, USA, Kanada, Austrália, v ktorých prevláda...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB