Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

"Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus. (...) Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá do konca, ten bude spasený. A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec." (Mt 24, 4 – 14)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 296
2/2003
Najčítanejšie články

monitoring tlače

2/2003
„Na Slovensku sa slobodomurári vyskytujú najmä v Bratislave, a to medzi umelcami, novinármi, vedcami, lekármi," povedal včera slobodomurársky majster Peter Bu, ktorý tu pred desiatimi rokmi založil lóžu Humanizmus. Tvrdí, že je v nej združených...
 
Vzťah slobodomurárstva a kresťanstva prešiel počas storočí rôznymi fázami. Odborník na sekty a nové náboženské hnutia M. Lojda uvádza, že v krajinách ako Veľká Británia, Švédsko, USA, Kanada, Austrália, v ktorých prevláda...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB