Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec. Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. (...) Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán." (Mt 24, 36 – 42)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 224
2/2011
Najčítanejšie články

monitoring tlače

2/2011
Vláda schválila koncepciu boja proti extrémizmu do roku 2014
34
monitoring tlače
BRATISLAVA (SITA) - Slovenská extrémistická scéna sa podobá extrémistickým scénam Českej republiky a Nemecka a nimi sa i najväčšmi inšpiruje. Tendencie z týchto krajín slovenskí extrémisti najmä z pravicového spektra...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB