Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec. Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. (...) Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán." (Mt 24, 36 – 42)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 322
3/2008
Najčítanejšie články

pele-mele

3/2008
Medzinárodné stretnutie o scientologickej hrozbe
1
pele-mele
Nemecké Ministerstvo vnútra usporiadalo v Hamburgu trojhodinový seminár o scientológii Toto je scientológia! Správy z USA. Na rozdiel od USA, kde je Scientologická cirkev (SC) uznaná ako náboženstvo, sa v Nemecku považuje za hrozbu pre demokraciu....
 
Scientológia vo Francúzsku obvinená z podvodu
1
pele-mele
Aktuálne rozhodnutie súdu sa týka hlavnej štruktúry Scientologickej cirkvi (SC) vo Francúzsku - ASES Celebrity centra a jej kníhkupectva za údajný „organizovaný podvod" a „ilegálne praktizovanie farmácie". Pred súdom stojí sedem členov SC vrátane...
 
Ajurvédske lieky sú často kontaminované toxickými kovmi
1
pele-mele
Podľa najnovšej štúdie sú rastlinné preparáty používané tisícky rokov v Indii a zaznamenávajúce na Západe stúpajúcu popularitu často kontaminované jedovatými kovmi ako olovo, ortuť alebo arzén. Pätina z takmer 200 testovaných prípravkov, ak...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB