Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec. Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. (...) Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán." (Mt 24, 36 – 42)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 249
1/2019
Najčítanejšie články

zo zahraničia

2/2015
Český neocharizmatický sen
36
zo zahraničia
Bublina, ktorá splasľa. Týmto titulkom reagovali médiá v roku 2004 na Český sen a to isté platí aj v prípade akcie Benny Hinn v Prahe. (Ne)uskutočnila sa 28. a 29. apríla pod hlavičkou organizácie Fresh Fire for All Nations. Množstvo...
2/2013
Božia cirkev s ľudskými praktikami
36
zo zahraničia
Toto svedectvo je o osobnej skúsenosti s prichádzajúcou „novou a najlepšou cirkvou", ktorá svoje európske pôsobenie už dávnejšie začala a teraz prichádza aj na Slovensko. V každej krajine svoju misiu začína v hlavnom meste,...
1/2012
Waldorfská alternatíva stále otázna
32
zo zahraničia
Waldorfská problematika v našej spoločnosti rezonuje už niekoľko rokov. Pohľady odbornej, ako i laickej verejnosti, predovšetkým rodičov bývalých, resp. súčasných žiakov, odborníkov z odboru pedagogiky, religionistiky a psychológie na ňu sa...
4/2011
Sekty v meniacom sa Rusku
21
zo zahraničia
Rusko pre nás vždy bolo a dodnes je pozoruhodnou krajinou. Zmeny, ktoré sa v ňom odohrávali, sa nezriedka bezprostredne dotýkali aj nás. Či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle. Po rozpade ZSSR sa táto krajina stala stredobodom nielen politického,...
 
Nový systém registrácie cirkví v Maďarsku
25
zo zahraničia
Slovensko ako členskú krajinu Európskej únie až na jednu výnimku obklopujú štáty, ktoré sú rovnako jej súčasťou. Vzájomné bilaterálne vzťahy s našimi susedmi, ako i situácia v týchto krajinách sa však v prípade Maďarska...
3/2011
Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti v ČR
35
zo zahraničia
Zákon č. 3/2002 Sb. o slobode náboženského vyznania a postavení cirkví a náboženských spoločností a o zmene niektorých zákonov nahradil v Českej republike začiatkom roka 2002 dosiaľ platný zákon...
1/2011
Deň otvorených dverí na pražskej WŠ – osobná skúsenosť
32
zo zahraničia
Moja nevesta sa s výhľadom na budúce umiestnenie vnučky do nejakej alternatívnej školy pred časom dostala do kontaktu s waldorfským školstvom a čoskoro potom aj s jeho duchovným základom - antropozofiou. Vzhľadom na to, že má blízko...
2/2010
Na tú rituálnu satanistickú vraždu sa nedá zabudnúť!
36
zo zahraničia
Druhého marca 1999 došlo v jednom z miestnych bunkrov v Rude Śląskej (mesto neďaleko Katovíc - pozn. red.) k rituálnej satanistickej vražde. Dvaja mladí ľudia boli obetovaní satanovi. Písali o tom vtedy takmer všetky poľské aj európske...
1/2010
Prečo sa svedkovia Jehovovi snažia zaviesť kňazskú triedu
34
zo zahraničia
Jedným z dôsledkov zákonnej registrácie Náboženskej spoločnosti svedkovia Jehovovi v ČR (NSSJ) je okrem nezanedbateľných colných a daňových úľav možnosť zo zákona požiadať o priznanie osobitných práv. Tieto práva zahrnujú napríklad...
1/2009
Sekty na Svetových dňoch mládeže
10
zo zahraničia
Svetové dni mládeže (SDM) sú neobvyklá udalosť. Tisíce mladých ľudí, plných nadšenia a duševnej pohody, pricestovali minulé leto z rôznych kútov sveta do Sydney, aby tu svedčili o tom, ako žijú svoj život s Ježišom. Boli to nezvyčajné...
«« na začiatok « naspäť [ 1 / 2 ] ďalej » na koniec »»
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB