Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

"Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus. (...) Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá do konca, ten bude spasený. A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec." (Mt 24, 4 – 14)

Anketa
Je plánovaný nový svetový poriadok reálnou hrozbou?

hlasovalo: 38
4/2022
Najčítanejšie články

editoriál

4/2022
Editoriál
1
editoriál
V živote človeka je štvrťstoročnica významná udalosť, a práve toto okrúhle jubileum si v týchto dňoch naša redakcia pripomína. Keď vo februári 1998 vyšlo pilotné číslo Rozmeru, nikto z nás nepredpokladal, že by sme napísali až takú...
© Rozmer 1998 – 2021
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB