Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

"Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus. (...) Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. Kto však vytrvá do konca, ten bude spasený. A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec." (Mt 24, 4 – 14)

Anketa
Je teória o pripravovanom Novom svetovom poriadku pravdivá?

hlasovalo: 5
1/2022
Najčítanejšie články

téma

1/2022
Nové náboženstvo: neomarxizmus
3
téma
Marxisticko-leninský komunizmus nebol len svetovým názorom a ideológiou, ale aj náboženstvom, hoci ateistickým a popierajúcim Božiu existenciu. V novovekom zmätenom svete existuje viac kvázináboženských vier, ktoré síce odmietajú Boha, ale na...
 
Kauza Guru Jára: Náboženstvo neospravedlňuje
11
téma
Jaroslav Dobeš (nar. 1971), Guru Anahdán, Guru Jára či Óm nadsamec prvýkrát vystúpil na verejnosti v úlohe duchovného učiteľa v roku 1996. Na základe jeho pôsobenia pri prednáškach a seminároch postupne vzniklo spoločenstvo zjednotené vzťahom...
 
Mágia v starovekom Egypte
18
téma
Pod pojmom mágia, ako je známe, sa rozumie úsilie o poznanie, ovplyvnenie a ovládnutie sveta po mocou okultných (skrytých) síl v prírode alebo kontaktom s duchovnými bytosťami. S tým je spojený príslušný svetový názor a tiež...
 
Mysticizmus v západnom ezoterizme (7)
25
téma
Kabala v mysticizme západného ezoterizmu? Ak má kabala svoj počiatok podľa akademikov (Scholem) vo Francúzsku a v Španielsku v 13. storočí, tak tam určite patrí, pretože vznikla na Západe. Ak má však svoj pôvod v staroveku, tiež ju...
 
Vývoj religiozity vo filozoficko-sociálnej perspektíve
33
téma
Budúcnosť je významnou časťou existencie človeka. V nej projektuje svoje plány a hľadá zavŕšenie svojej existencie a jej definitívne naplnenie. Pre veriaceho človeka je súčasťou jeho životných plánov taktiež náboženstvo a religiózna sebarealizácia....
© Rozmer 1998 – 2021
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB