Časopis ROZMER | časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - temy -  sekty, kulty, nové naboženstvá, nové nábozenské hnutia, nové nabozenské smery

„No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec. Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu, a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. (...) Bedlite teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán." (Mt 24, 36 – 42)

Anketa
Hrozí ľudstvu totalitná svetovláda?

hlasovalo: 311
3/2019
Najčítanejšie články

report

3/2019
ČESKO – Ministerstvo kultúry v súčasnosti spracúva iba jedinú neuzavretú žiadosť o registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti podľa zákona č. 3/2002 Zb. Ide o Ecclesia Risorum (resp. Cirkev smiechu), tá si žiadosť podala...
 
ČÍNA – Vatikán a Čínska ľudová republika v minulom roku podpísali dočasnú dohodu o spoločnej voľbe katolíckych biskupov v Číne. Vatikán dúfa, že zmluva povedie k zjednoteniu všetkých katolíkov v Číne. Avšak takmer celý...
 
AUSTRÁLIA – Austrálsky parlament bude prerokúvať zákon, ktorý by mal podľa jeho navrhovateľov ochrániť slobodu prejavu náboženského presvedčenia. Minister spravodlivosti Christian Porter ho predstavil slovami: „Antidiskriminačná politika má...
 
USA – Podľa nedávnej analýzy americkej agentúry Pew Research Center rastie počet krajín, kde sú napádaní, utláčaní alebo iným spôsobom negatívne sankcionovaní ľudia, ktorí sa nehlásia k žiadnemu náboženstvu. Prejavy fyzickej aj slovnej agresivity...
 
JAPONSKO – Návštevníci jedného starobylého japonského chrámu teraz počúvajú jednoduché rady, ktoré čerpajú z budhistickej múdrosti, od neobvyklého duchovného. Je ním „robotický kňaz" Mindar, ktorý meria na výšku necelé dva metre a je...
 
FRANCÚZSKO – Jeho meno ste asi ešte nepočuli, ale keď sa povie raeliáni, väčšina ľudí spozornie. Vorilhon sa roku 1973 stretol s mimozemšťanmi tvárou v tvár a od toho času tvrdí, že stvorili všetok život na Zemi. Jeho osud bol dosť...
© Rozmer 1998 – 2019
Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB