Krízy a nádeje letnično-charizmatického hnutia (4)

ALEŠ FRANC


Holy Spirit Teaching Mission Ako reakcia na neorganizovanosť nezávislej časti charizmatického hnutia sa v roku 1970 na Floride sformovalo tzv. Pastiersko-učenícke hnutie. Na jeho čele stáli traja cestujúci učitelia: Charles Simpson, Bob Mumford a Don Basham. O rok neskôr sa k nim pripojil anglický filozof Derek Prince a vzniklo stredisko Christian Grow Ministry. Tlačovým orgánom sa stalo periodikum New Wine, ktorého editorom bol Don Basham. Predchodcom

Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.