Pentekostalizmus ako globálne náboženské hnutie

ĽUBOMÍR MARTIN ONDRÁŠEK


Pentekostalizmus – základná terminológia a typológia Termín pentekostalizmus, ktorým sa globálne prebudenecké hnutie označuje, je často používaným, hoci nie bezproblémovo a jednoznačne definovateľným pojmom, dôvodom čoho je predovšetkým rôznorodosť hnutia samotného a tiež prístup odborníkov, ktorí berú pri definovaní do úvahy špecifické historické, teologické, sociologické a ďalšie prístupy a kritériá.2 Používanie

Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.