Charizmatické prejavy Ducha Svätého?

ĽUBOMÍR MARTIN ONDRÁŠEK


Prejavy pripisované Duchu Svätému Približne dve hodiny po začiatku bohoslužobného zhromaždenia pristupuje senior pastor KSM v Banskej Bystrici Jaroslav Kříž k osobe sediacej v prvom rade, položí na jej hlavu svoju ruku a ona sa vzápätí začína bujaro smiať, kričať, až napokon zostáva ležať na zemi. Tieto neobvyklé prejavy Kříž následne vysvetľuje zhromaždeným veriacim takto: „Haleluja. Toto nie je čarovanie, lebo tam, kde je

Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.