Reinkarnácia – nekonečný kolobeh šancí? (1)

KRISTINA BŘEZINOVÁ


Postoje ku kresťanstvu, mágii a východným náboženstvám Ak sa pozrieme na české výskumy viery v reinkarnáciu, ktoré sa uskutočnili v rámci medzinárodného porovnania The International Social Survey Programme (ISSP) v roku 2008, 4 % opýtaných v Českej republike uviedlo, že rozhodne v proces prevteľovania duší veria a 12 % uviedlo, že v reinkarnáciu pravdepodobne veria. Celkovo teda 16 % populácie javilo tendenciu veriť

Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.