Kresťanstvo za hradbami Veľkého múru

JOZEF TRSTENSKÝ


Počiatky kresťanstva v Číne Stredoveká tradícia hovorí, že evanjelium v Číne ohlasoval už apoštol Tomáš. Tento názor sa sformoval vo východnej sýrskej cirkvi okolo roku 500 a neskoršie si ho osvojili aj tamojší misionári a kresťania.1 Hoci neexistujú o tom žiadne dôkazy, potvrdiť túto tradíciu by mohli nedávno objavené náhrobné kamene s biblickými a kresťanskými motívmi z ranokresťanského obdobia, ktoré sú

Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.