Satan, satanizmus a symboly ríše zla

DOMINIKA TLUČKOVÁ


Satan ako symbol revolty Už z názvu kontroverzného hnutia, akým je satanizmus, si každý dokáže odvodiť fakt, že súvisí s pojmom satan. Výraz pochádza z hebrejského jazyka a prekladá sa ako nepriateľ, žalobca, respektíve odporca. Do gréčtiny je preložený ako diabolos, teda diabol. Biblia sa o satanovi zmieňuje ako o pokušiteľovi či protivníkovi. V kresťanskom učení sa označuje za vládcu pekla a jeho údelom

Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.