Dejiny, charakter a česká tvár mesiánskeho judaizmu

MONIKA SOUKUPOVÁ


Mesiánsky judaizmus je novodobé hnutie, ktoré sa odvoláva na obdobie po Ježišovej smrti, teda na rané židokresťanstvo, a nadväzuje naň. Vedci datujú korene tohto hnutia do 19. storočia, v tomto období sa v Spojených štátoch amerických začala rozširovať činnosť evanjelikálnych misijných organizácií. Objektom masívnej evanjelizácie sa hojne stávali etnickí Židia, ktorí sa po svojej konverzii začali nazývať hebrejskými kresťanmi.

Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.