Nekonfesionálne spirituality v období postmoderny (4)

RÓBERT SARKA


Počiatky Za prvého známejšieho európskeho kontaktéra sa považuje švédsky filozof, vedec, polyhistor, teozof a mystik Emanuel Swedenborg (1688 - 1772), syn evanjelického biskupa Jaspersa Swedenborga.2 Emanuel bol veľmi nadaným žiakom. Údajne vedel mimoriadne dlho v sebe zadržať vzduch - tak, že začal vnútorne dýchať a vtedy poznal veci omnoho jasnejšie. Po ukončení univerzity v Uppsale študoval na rozličných vysokých školách

Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.