Uzdravovanie v Duchu Svätom

ĽUBOMÍR HLAD


Argument „Boh chce, aby si práve takí obyčajní ľudia ako ste vy či ja vzájomne žehnali a vo svojich rodinách jeden druhého uzdravovali. (...) Chcem vás povzbudiť, aby ste verili pravde, ktorú dnes kresťania často cynicky odmietajú: Ježiš bude uzdravovať svoj ľud prostredníctvom jeho modlitieb." MacNutt, F.: Modlitba, ktorá uzdravuje. Vydavateľstvo sv. Bystríka, Hontianske Tesáre 2001, s. 11   Odpoveď Týmito slovami povzbudzuje k modlitbám za

Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.