Podoby ahinsy v spirituálno-občianskom dianí (1)

RÓBERT SARKA


Ahinsa v tradičných náboženstvách a novej religiozite V slávnej Pataňdžaliho jógasútre je ahinsa - cnosť neubližovania, nenásilia a nenásilného odporu – prvým princípom jáma (zákazov) rádžajogy: „Voči tomu, kto neubližuje, je potlačené nepriateľstvo," tvrdí sútra.1 Známy hinduistický duchovný učiteľ Svámi Šivananda (1887 – 1963) sa pokúšal filozoficky vyložiť podstatu ahinsy slovami: „Ahinsa je dokonalé neškodenie.

Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.