Podoby ahinsy v spirituálno-občianskom dianí (2)

RÓBERT SARKA


Tolstoj a tolstojovci na Slovensku Lev Nikolajevič Tolstoj (1828 - 1910) sa narodil v rodinnom sídle v Jasnej Poľane, neďaleko mesta Tula južne od Moskvy. Jeho rodičia pochádzali zo starých šľachtických rodov. Rodina Tolstojovcov patrila k najvyššej ruskej aristokracii a Lev Nikolajevič si svoju príslušnosť k tejto vrstve aj silne uvedomoval. Ako všetci šľachtickí synovia i on dostal francúzsku výchovu. Sám Tolstoj o svojom

Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.