Uchráňme si svoju identitu

BORIS RAKOVSKÝ


Pán biskup, okrem toho, že zastávate úrad generálneho biskupa ECAV, ste tiež predsedom Ekumenickej rady cirkví združujúcej etablované kresťanské cirkvi na Slovensku. Aké je podľa vás ich postavenie v súčasnej spoločnosti a aké výzvy, respektíve úlohy pred nimi stoja?   Slovenská spoločnosť je ešte stále religiózna. Ak by sme však chceli nazvať Slovensko kresťanským v pravom zmysle slova, museli by sme zľaviť nároky na to, čo

Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.