Svet biblických symbolov (1)

IGOR JANIGA


Symbolika zvierat Na symboly sa v jednotlivých obdobiach dejín pozeralo rôznym pohľadom. Etymologický význam tohto pojmu sa odvodzuje od slova synballein. Ide o dva grécke výrazy: syn (spolu) a ballein (hádzať), pričom toto slovné spojenie by sa dalo voľne preložiť ako spájať dohromady. Symboly sú predovšetkým kultúrne konštrukty a väčšina z nich nemá taký význam, ktorý by bol všeobecne prijatý. Jednoducho povedané, čo

Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.