Dve komunity hnutia Dvanásť kmeňov vyšetrované v Austrálii
AUSTRÁLIA – Je celkom prirodzené, že výsada žiť v komunite je vykúpená náročnými životnými podmienkami. A práve tak isto je prirodzené, že bývalí členovia komunít, ktorí v náročných podmienkach veľa obetovali zo svojho súkromia a mnohého iného, sa po odchode nachádzajú v negatívnych emóciách. Keď tieto emócie vykryštalizujú do nepriateľstva, stanú sa z niektorých bývalých členov tzv. apostati. Termín apostata sa v religionistickej literatúre používa pre tých, ktorí sa voči svojmu bývalému hnutiu správajú nepriateľsky a chcú ho poškodiť či dokonca úplne zničiť. Život v komunitách hnutia Dvanásť kmeňov je bezpochyby niekedy idylický, inokedy veľmi náročný a niektoré jeho aspekty môžu byť dokonca až na hraniciach práva, alebo možno až za nimi. A bývajú to práve apostati, ktorí na také problematické prvky upozorňujú. Najznámejší takýto prípad z posledných čias sa stal roku 2013 v Nemecku a skončil tvrdou raziou, po ktorej boli nemeckým príslušníkom hnutia Dvanásť kmeňov úradne odobraté deti. Pri sledovaní posledných udalostí v Austrálii si nemožno nespomenúť práve na Nemecko. Bývalá austrálska členka Rosemary Cruzadová oznámila, že v komunite potratila dieťa v 38. týždni tehotenstva a že pozostatky dieťaťa boli pochované niekde na pozemkoch komunity. Neohlásenie potratu je pritom v Austrálii nezákonné. Rosemary povedala novinárovi, že strata dieťaťa bola v komunite interpretovaná ako Božia vôľa, lebo Boh ju chcel potrestať za jej hriechy. Na základe oznámenia Rosemary Cruzadovej začala polícia vyšetrovanie a na začiatku marca bolo v komunitách v Pictone (asi 100 km juhozápadne od Sydney) a pri mestečku Bigga (asi 300 km západne od Sydney) vidno policajtov, ktorí prečesávali pozemky a kopali na nich. Podľa správ založených na úradných vyhláseniach hľadá polícia päť či šesť pozostatkov potratených detí v Bigge a ďalšie dva v Pictone. Podľa ďalších správ polícia nič nenašla a nikto nebol zatknutý. „Bratia v Austrálii zatiaľ nepredložili polícii žiadne vyhlásenia," napísal brat Álon z českej komunity hnutia Dvanásť kmeňov v odpovedi na otázku autora tohto článku. „Neboli predvolaní ani vypočúvaní. Všetky informácie sa vytvárajú v médiách. Vláda musí preukázať obvinenia z médií. Na tom polícia momentálne pracuje."