Nebeský Jeruzalem, alebo kráľovstvo Astraie? (2)

JÁN ŠAFIN


Napriek legende o Hiramovi a príbehu o templársko-assasínskych koreňoch ostáva otázka pôvodu slobodomurárstva aj naďalej zdrojom nekonečných polemík. Niekoľko teórií vzniku tohto hnutia je zhrnutých do nasledujúcich výpiskov z Encyklopédie slobodomurárstva od Mackeya. V nej sa pod heslom Pôvod slobodomurárstva okrem iného píše: „Pôvod a prameň, ktorý podnietil vznik inštitútu slobodomurárstva, akým je teraz, vyvolal veľký

Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.