Racionalizácia sklamaní v Božej rodine Jany Kyslíkovej

JITKA SCHLICHTSOVÁ


Racionalizáciou opakovaných sklamaní z nenaplnených proroctiev svojej bohyne Jany vytvára komunita stále pružnú náuku, ktorá dokáže reagovať na akúkoľvek situáciu, absorbovať nezrovnalosti či omyly a vyrovnávať kognitívne disonancie tak, že ich stavia medzi udalosti v dokonalom pláne najvyššieho božstva Pána Ježiša Krista, prípadne ich označuje za skúšky, ktoré cibria duchovnú úroveň nasledovníkov. Deje sa to okrem internej priamej

Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.