Svet biblických symbolov (3)

IGOR JANIGA


Význam farieb v minulosti V prvej časti nášho seriálu o biblických symboloch sme sa zmienili o negatívnom postoji sv. Bernarda z Clairvaux ku zvieracím motívom umiestneným v kláštoroch a kostoloch. Avšak u niektorých cirkevných otcov sa stretávame s podobnou reakciou taktiež v prípade, ak hovoríme o farbách. Cirkevní otcovia si všimli, že celkovo Biblia nejako zvlášť o farbách nehovorí, a preto

Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.