V sporoch o LGBTQ nechcú niektorí metodisti už ďalej čakať
USA – Debata o úplnom prijatí a začlenení veriacich, ktorí sa označujú ako LGBTQ, prebieha v Spojenej metodistickej cirkvi (United Methodist Church) už pol storočia. Súčasťou tohto medzinárodného zväzku cirkví, ktorý združuje dovedna asi 12,5 milióna členov, je aj česká Evanjelická cirkev metodistická. Generálna konferencia (koná sa raz za štyri roky) v roku 2016 odsunula riešenie tejto otázky na samostatné zasadnutie v roku 2019. Na ňom delegáti prekvapivo odmietli odporučenie komisie, ktorá bola pre túto otázku ustanovená, a hlasovali za konzervatívne poňatie manželstva a proti ordinácii duchovných, ktorí sa hlásia k LGBTQ. Čakalo sa preto, že na ďalšej generálnej konferencii v máji 2020 sa Cirkev rozdelí, a to aj napriek iniciatíve, ktorá proti rozkolu vznikla. Májová konferencia sa však z dôvodu pandémie neuskutočnila a jej termín bol odsunutý najskôr na jeseň roku 2021. Čakanie na konečné riešenie tak bolo pre niektorých metodistov v Spojených štátoch príliš dlhé. Preto v poslednú novembrovú nedeľu ohlásila svoj vznik Oslobodená metodistická cirkev (Liberation Methodist Connexion, LMX, čo možno preložiť aj ako Oslobodené metodistické spojenectvo) svojou prvou bohoslužbou. Reverendka Althea Spencer-Millerová vysvetlila založenie ako „odpoveď na volanie Ducha Svätého". Reverendka je jednou zo štyridsiatich zakladajúcich spolupracovníkov. Medzi nimi je aj M. Barcley (či Barcleyová), ktorý/ktorá sa roku 2017 stal/stala prvým transgenderovým nebinárnym pastorom v Spojenej metodistickej cirkvi. Nová cirkev chce podľa internetovej prezentácie ponúknuť plné zapojenie všetkým, ktorí uskutočňujú a prejavujú svoju identitu danú Bohom. Výslovne pozýva všetkých, čo prejavujú akúkoľvek rodovú identitu a majú akúkoľvek sexuálnu orientáciu, sú príslušníkmi akejkoľvek rasy a etnika, majú akékoľvek duševné či fyzické schopnosti a sú akéhokoľvek vzrastu či veku. Teológia cirkvi vychádza z metodizmu Johna Wesleyho a z rôznych variantov teológie oslobodenia, ale nebude v cirkvi tým najdôležitejším. Tým má byť spoločenský aktivizmus v niekoľkých súčasných aktuálnych oblastiach: proti ničeniu Zeme, proti kolonializmu, nadradenosti bielej rasy, patriarchátu, klerikalizmu či proti chápaniu heterosexuality ako normy. Medzi formami nadradenosti, voči ktorým sa cirkev vymedzuje, je aj príslušnosť k jednej doktríne. „Ideme ďalej, než je nadradenosť jedného systému viery," uviedla rev. Janet G. McKeithenová. Cirkev nemá výlučné členstvo a naopak vyzýva stúpencov, aby vo svojich metodistických cirkvách zostali a pôsobili v prospech ideálov LMX. Zásadná diskusia a vyhranené stanoviská k otázkam kresťanskej sexuálnej etiky prebiehajú aj v ČR, kde sa stali jednou z príčin rozdeľovania Bratskej jednoty baptistov.