Svätí neskorších dní a sexuálne zneužívanie u skautov
USA – Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní (LDS - skrat. angl. názvu Latter-day Saints) v USA čelí žalobám za to, že údajne zatajovala informácie o zneužívaní maloletých chlapcov v skautských oddieloch v Arizone, konkrétne v mestách Tuscon a Phoenix. Informoval o tom americký server Religion News Service. Podľa siedmich žalôb, ktoré boli na mormónsku cirkev podané 28. decembra 2020, sa údajne obete zneužívania so svojimi zážitkami zverili vedúcim svojich zborov. Cirkevné autority vraj chlapcov požiadali, aby o veci ešte začas pomlčali a umožnili cirkvi toto podozrenie vyšetriť. V skutočnosti autority vraj nič nepodnikli a de facto tým umožnili zneužívanie ďalších chlapcov. Obete tvrdia aj to, že takto mala cirkev k dispozícii celý zoznam neoprávnených skautských vedúcich, ktorí sa zneužívania opakovane dopúšťali, ale nijako proti nim nezakročila. Tlačový hovorca LDS Sam Penrod vo vyhlásení uviedol, že mormónska cirkev zneužívanie akéhokoľvek druhu absolútne netoleruje, a že takéto závažné obvinenia vyžadujú vždy veľmi dôkladné vyšetrovanie. Povedal tiež, že cirkev nevie o žiadnych spisoch, ktoré by mohli uvedené obvinenia doložiť, ani o tom, že by viedla záznamy o obvinených vedúcich a bolo v jej silách pred nimi svojich mladých členov varovať či chrániť. LDS k 1. januáru 2020 úplne ukončila vyše sto rokov trvajúce partnerstvo s americkými skautmi, ktorí mormónske deti a dospievajúcich združovali vo svojich oddieloch. Obmedzovanie spolupráce prebiehalo už najmenej od roku 2017, keď z rozhodnutia LDS opustili skautské organizácie chlapci vo veku 14 až 18 rokov. Programy pre mladšie deti medzi 8 a 13 rokmi pokračovali až do konca roka 2019. Príčinou tohto postupného rozchodu amerických mormónov a skautov však nebolo údajné zneužívanie chlapcov, ktoré je predmetom spomínaných žalôb. Podľa dostupných informácií môžeme identifikovať dva hlavné dôvody. Prvým z nich je akiste napätie, ktoré medzi oboma organizáciami vzniklo, keď sa americkí skauti rozhodli riešiť rapídny pokles svojej členskej základne prijímaním dievčat, homosexuálov a transsexuálov. Druhým dôvodom je zrejme zámer LDS združovať mladých ľudí vo vlastných programoch, ktoré budú celkom pod kontrolou cirkvi a lepšie poslúžia upevneniu a udržaniu ich mormónskej identity.