Globalizácia náboženských vzťahov v česko-nemeckom pohraničí

PATRIK MATURKANIČ


Globalizácia vs. glokalizácia Pádom komunistického režimu, keď v krajinách európskeho východného bloku prebehli demokratické reformy a z toho dôvodu bola tamojšia autoritárska vláda porazená, otvorila sa pre mnohé tieto štáty úplne reálna možnosť nového začiatku. S tým súvisel aj vtedy novo vytvorený termín globalizácia, ktorý prvýkrát použil americký ekonóm Theodore Levitt (1925 - 2006) roku 1985 v súvislosti s opisom

Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.