Náboženstvo starých Chazarov

RADOMÍR MALÝ


Chazari v časoch Konštantína a Metoda Chazarskí vládcovia zvaní kagani, neskôr taktiež cháni, patrili k tradičným spojencom Byzantskej ríše proti mohamedánskym Arabom. Neboli kresťanmi. Byzancia o ich kristianizácii z politických dôvodov najprv neuvažovala. Situácia sa však zmenila po tom, ako v roku 860 prišli k cisárovi Michalovi III. poslovia od kagana so žiadosťou o vyslanie vzdelaných mužov, ktorí by dokázali

Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.