Vzostupy a pády amerického evanjelikalizmu (3)

ALEŠ FRANC


Vznik fundamentalizmu Dvadsiate storočie sa zvykne nazývať storočím pentekostalizmu, v ktorom sa začínajú objavovať letničné a potom i charizmatické cirkvi. Rozmer sa tejto téme venoval obšírnejšie a k téme sa už netreba vracať.1 Jedným z dôvodov bol nástup liberálnej teológie, ktorá do USA prenikala z Nemecka. Kým pentekostalizmus bol prebudeneckou reakciou na sekularizáciu, evanjelikáli reagovali vieroučne.

Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.