39 % Francúzov si myslí, že islam sa vo Francúzsku stane hlavným náboženstvom
PARÍŽ – Podľa výsledkov prieskumu Srdce Francúzska vedeného Harris Interactive od 19. do 26. júla si 39 % Francúzov myslí, že islam sa vo Francúzsku stane najväčším náboženstvom. Medzi moslimami tento podiel vyrástol na 55 % a v závese sú rímski katolíci so 44 %. Ďalších 72 % Francúzov hovorí, že ich desí, ak by sa islam v krajine stal hlavným náboženstvom, lebo v tom prípade by Francúzsko stratilo svoju historickú identitu. Najväčšie starosti to robí katolíkom, 83 %, ktorých nasledujú protestanti a ľudia bez náboženstva - oboje na 67 %. Avšak medzi moslimami len 17 % hovorí, že keby sa islam stal najrozšírenejším a najviac praktizovaným náboženstvom, tak by Francúzsko prišlo o svoju identitu. Roku 2019 hovorila väčšina Francúzov, 61 percent, že islam nie je s francúzskou spoločnosťou zlučiteľný, pričom populistická Národná obroda vedená Marine Le Penovou v prieskume najväčšmi skórovala, keď prišlo na otázku, ktorá strana je najlepšie pripravená riešiť problém islamizácie Francúzska. Tento rok ďalší prieskum upozornil na obavy francúzskej verejnosti z islamo-ľavičiarstva, to znamená z javu, v ktorom ľavicové skupiny a politické strany odmietajú zaujať proti radikálnemu islamskému extrémizmu tvrdý postoj. Podľa správy z roku 2020 od Pew Research Centre sa očakáva, že ak ostane migrácia vysoká, tak moslimská populácia Francúzska do roku 2050 vyrastie z 5,7 milióna až na 13,2 milióna. Tým by sa z moslimov stala skoro pätina celkovej francúzskej populácie. Ďalšia správa z roku 2019 uviedla, že menej a menej mladých Francúzov je aktívne náboženských a že medzi 18- až 29-ročnými je už praktizujúcich moslimov toľko, ako praktizujúcich rímskych katolíkov.