Korene a teória siedmich vrchov vplyvu

MICHAEL BUBAN


Zjavenie siedmich vrchov a jeho znovuobjavenie Príbeh teórie siedmich vrchov sa začína službou dvoch známych evanjelistov, Billa Brighta a Lorena Cunninghama, od začiatku sa vyznačujúcou výbornými manažérskymi schopnosťami, cielením na mladých, prekvapivým úspechom a nespokojnosťou s etablovanými denomináciami.1 Roku 1975 Cunningham na modlitbách hľadal, ako získať svet pre Ježiša a takto sa modliac uvidel sedem oblastí, na ktoré sa

Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.