Systém registrácie cirkví sa nebude meniť
BRATISLAVA – Systém registrácie cirkví sa nebude meniť. Túto zmenu navrhoval nezaradený poslanec Národnej rady SR Tomáš Valášek v novele zákona o slobode náboženskej viery, ktorý chcel zaviesť dvojstupňový systém registrácie cirkví. Poslanci však vo štvrtkovom hlasovaní schválili návrh nepokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona. Valášek chcel, aby cirkvi na registráciu prvého stupňa stačilo mať 150 členov. Umožnilo by jej to napríklad postaviť sakrálnu stavbu. Druhý stupeň registrácie by mohla cirkev získať po desiatich rokoch pôsobenia a získania členov v počte jedného promile obyvateľov SR. Až po druhom stupni registrácie by mala prístup k právu na príspevok zo štátneho rozpočtu. Do zákona chcel taktiež poslanec doplniť formuláciu o zodpovednosti cirkví pri vytváraní tolerantnej spoločnosti. Vyznávaním viery by nesmelo podľa návrhu dôjsť k obmedzovaniu práv osôb napríklad pre ich pohlavie, rasu, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu či náboženské vyznanie, alebo preto, že sú bez vyznania. Valášek argumentoval, že Slovensko má v súčasnosti prísne nastavený zákon, keďže na registráciu vyžaduje minimálne 50-tisíc jej členov. Koaličný poslanec Ján Szöllös (OĽANO) návrh kritizoval. Novela by podľa neho zásadne upravovala taktiež postavenie už registrovaných cirkví. „Neprebehla žiadna diskusia alebo dialóg na túto tému v odbornej ani širokej verejnosti," uviedol v stanovisku. Návrh Valáška podľa neho zavádzal nerovnaké postavenie jednotlivých cirkví a náboženských spoločností v závislosti od stupňa ich registrácie. „Takto závažný návrh zákona by mal byť pripravený Ministerstvom kultúry SR ako vládny návrh, nie ako poslanecká novela bez hlbšej verejnej debaty. Keďže návrh obsahuje prevratnú zmenu súčasného stavu, široká odborná i laická diskusia k návrhu, ktorej súčasťou bude transparentné pripomienkové konanie, je viac ako potrebná," dodal Szöllös, ktorý je predsedom jednej z registrovaných cirkví a podpredsedom Ekumenickej rady cirkví v SR.