Transhumanizmus ako nové náboženstvo?

RADOMÍR MALÝ


Oficiálna definícia transhumanizmu znie, že ide o „medzinárodné intelektuálne a kultúrne hnutie, ktoré podporuje použitie nových vedeckých objavov a technológií na vylepšenie ľudských mentálnych i fyzických schopností a na druhej strane tiež zlepšenie, čo sa týka nežiaducich a nepotrebných aspektov ľudskej schránky, ako sú hlúposť, utrpenie, choroby, starnutie a nedobrovoľná smrť".1 Transhumanisti naozaj veria

Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.