Manželka „mesiáša“ Muna v Bratislave

BORIS RAKOVSKÝ


Oficiálne bola táto federácia založená 6. februára 1999 v Soule, u nás bola jej pobočka inaugurovaná 20. mája t. r. Ako o tom informuje propagačný leták Federácie rodín za svetový mier a zjednotenie, dôvodom na založenie tejto organizácie je pomoc pri vytváraní svetového mieru prostredníctvom spolupráce náboženských, politických či spoločenských autorít. Priestor na uskutočnenie tohto projektu by (podľa jej prezidenta reverenda Čung Hwan Kwaka) mala vytvoriť akási druhá komora OSN, ktorá by si samozrejme vyžiadala nemalú reorganizáciu tejto vari najvýznamnejšej medzinárodnej inštitúcie. Avšak skutočnou príčinou - podľa môjho názoru - je Munova ambícia vytvoriť vo svetovej verejnosti dojem akejsi prirodzenej autority medzináboženského vodcu. Od tejto predstavy už nie je ďaleko k tomu, aby o sebe mohol verejne vyhlásiť, že práve on je tým očakávaným druhým príchodom Ježiša Krista...

Pred troma rokmi na podobnom turné Dr. Munová spoluzakladala Federáciu rodín za svetový mier a zjednotenie. (Na Slovensku bola oficiálne založená 13. decembra 1996.) Takisto je verejnosti známa Federácia žien za svetový mier (vznikla v r. 1992). Zdá sa, že slovné spojenie svetový mier je veľmi obľúbeným propagačným štítom tohto hnutia. Otázkou však ostáva, ako jeho predstavitelia naozaj napĺňajú toto proklamované mierové poslanie. Nie je tajomstvom, že Munova rodina vlastní zbrojársku továreň zameranú na výrobu pištolí K9 (pozri rubriku Report na str. 2) a ďalšie podobné „mierumilovné" podniky. Zbraňami a mocou sa mier nikdy nedosiahne; iba ak peniaze potrebné na propagandu a získavanie nových členov, a tým samozrejme aj väčšieho politického a mocenského vplyvu. Predstava o novom a šťastnom ľudstve, ktoré sa zbavilo viny Adama a Evy a žije v mierovom náručí pravých rodičov (o jej realizáciu sa Mun nepochybne veľmi snaží!), nie je preto v tomto svetle ničím iným ako megalomanskou víziou ďalšieho samozvaného mesiáša zneužívajúceho dôveru až naivitu svojich stúpencov.

Prívrženci tohto hnutia už niekoľko dní pred samotným podujatím horlivo rozdávali vstupenky a pozvánky na toto „nezabudnuteľné" stretnutie s jedným z dvojice „pravých rodičov" ľudstva. Aby bola sála v bratislavskom Istropolise v očakávaný večer 20. mája aspoň sčasti zaplnená, ako to už pri takýchto kultových stretnutiach býva, prišli aj stúpenci z Česka, Rakúska, Maďarska, Poľska a okolitých štátov. Treba však povedať, že napriek toľkej snahe až na niekoľko zvedavcov či novinárov neprišlo tých „zo sveta" príliš mnoho.

Po modlitbe a objednanom krátkom kultúrnom programe privítal Dr. Munovú český exilový spisovateľ Jan Beneš. No skôr, ako sa k prítomným prihovorila dlhým, vyše polhodinovým prejavom, premietli o nej krátky videofilm. Prezentoval ju ako neúnavnú protagonistku mieru a zdravých hodnôt rodiny, ktorú uznávajú a prijímajú autority svetových náboženstiev, politickí vodcovia a významné svetové inštitúcie, ba dokonca ako veľvyslankyňu božej lásky.

V očakávanom prejave s názvom Cesta života pre celé ľudstvo globálne zhrnula munistickú teológiu. Základnou prioritou Božského princípu, ako svoje učenie nazývajú, je presvedčiť ľudí, že práve z kórejského národa vzíde kresťanmi očakávaný a Bibliou predpovedaný Mesiáš (druhý príchod Krista), a že to nebude nik iný ako reverend San Mjung Mun. Cieľom Stvoriteľa je vraj vytvoriť dokonalú ľudskú rodinu ako objekt Božej lásky. Dokonalý muž a dokonalá žena by sa mali, podľa Muna, svojím zjednotením stať „substanciálnym bohom". Po páde Adama a Evy a po bratovražde Ábela sa vraj zachovala iba evovsko-satanská línia a v žilách všetkých ľudí údajne koluje „satanská krv." „Preto Boh posiela na Zem Mesiáša ako pravých rodičov. Mesiáš je ten, ktorý prichádza navrátiť rodovú líniu celého ľudstva Bohu a vytvoriť pôvodný ideál stvorenia", hovorí pani Munová a na záver dodáva: „Dúfam, že obnovíme hodnotu pravých, pôvodných ľudí v centre s Bohom založíme a vytvoríme pravé rodiny a budeme žiť naveky pre druhých v centre s Bohom a s pravými rodičmi." Čo však bude s tými, ktorí odmietnu žiť v centre s pravými rodičmi a vyčlenia sa tak z radov nového „očisteného" a „dokonalého" ľudstva, to už pani Hak Ča Han neprezradila...

Možno práve preto, aby sa ideál rodiny nielen deklaroval, ale aby sa aj žil, sa organizátori podujatia pokúsili vytvoriť v sále „nefalšovanú" rodinnú atmosféru lásky a porozumenia. Hlavnými aktérmi boli manželia Munovci. Prostredníctvom Internetu spolu veľmi spontánne komunikovali, symbolicky si posielali kúsky trojposchodovej torty (z ktorej dali po skončení akcie ochutnať aj prítomným) a spolu s hudobníkmi a speváckym zborom si navzájom spievali pesničky. Vďaka audiovizuálnej technike sa tak vytvoril telemost medzi Brazíliou, kde sa v tom čase konalo stretnutie s reverendom Munom, a Slovenskom, medzi San Mjung a Hak Ča Han Munovcami. Čo je však nebezpečné, a o čo tu vlastne od začiatku išlo, u prítomných stúpencov sa posilnilo „rodinné" puto k „pravým rodičom" a „vyvoleným záchrancom ľudstva". Za tú námahu a peniaze to predsa stojí, nie?...

 

Fotogaléria