Napriek tomu, že antropozofia tvorí myšlienkové zázemie waldorfskej pedagogiky, jej zástancovia tvrdia, že Steinerova filozofia v školách vyučovaná ani propagovaná nie je a že školy nemajú náboženský charakter. Skutočnosť je však iná. Podľa samého Steinera má byť cieľom waldorfskej školy (WŠ) výchova dorastu pre antropozofické myšlienky. Dokazuje to napríklad i tento výrok: „Waldorfská škola musí byť postavená na širokej báze a stať...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.