V gnosticizme možno rozlíšiť vplyvy babylonské a egyptské, vzťah k židovskému okultizmu a neortodoxnému judaizmu. Cirkevní otcovia si dostatočne uvedomovali mnohotvárnosť fenoménu gnostických náuk, a preto gnózu prirovnávajú k mnohohlavej hydre.1

Adolf Hilgenfeld tvrdil, že gnóza má predkresťanský pôvod ako samostatné náboženstvo.2 Do objavu gnostickej knižnice v Nag Hammadi sa totiž predpokladalo, že gnostici sú len helenizovanou...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.