Takto chápané EMO začalo postupne napĺňať znaky sociálnopatologického javu, ktorý sa pre mládež stal akousi hrozbou. Tým, že svojou podstatou je pre našu spoločnosť dosť netradičným javom a že túto svoju netradičnosť sa nesnaží ani vysvetliť, je terčom mnohých mýtov a predsudkov. O tomto kulte vieme len veľmi málo, a preto si zasluhuje pozornosť zo strany viacerých odborníkov. Je dôležité upozorniť spoločnosť na nebezpečenstvo, ktoré ...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.