V týchto niekoľkých slovách apoštola Pavla adresovaných kresťanom do Solúna je obsiahnuté dôrazné varovanie, aby ľudia nepodliehali falošným predpovediam konca sveta. Zároveň apoštol naznačuje niektoré udalosti, ktoré tomu majú predchádzať.

Koniec sveta je zahalený rúškom Božieho tajomstva. Ako každé tajomstvo, aj toto je mimoriadne príťažlivé a má množstvo rozmanitých a často aj bizarných vysvetlení. Čím bizarnejších, tým pôsobivejších, no, žiaľ, niektoré falošné proroctvá zanechali v minulosti za sebou tie najotrasnejšie osobné tragédie. Avšak ľudí ani zlá historická skúsenosť neodrádza a stále sa túžia dozvedieť, kedy príde koniec. Pritom evanjelium nás jasne učí, že presný dátum konca sveta nikto nepozná (Mt 24; 36, 44).

Zdá sa ale, že reputáciu samozvaných a falošných prorokov neúspešné predpovede nenaštrbili. Vysvetlenie je vždy naporúdzi. Dnes si len málokto spomenie na tragický osud sekty Červená smrť, ktorá 1. novembra 1900 očakávala koniec sveta a kvôli tomu sa asi stovka členov tejto ruskej sekty upálila. Alebo na 50. až 80. roky minulého storočia, keď sa v dôsledku hystérie posilňovanej masovokomunikačnými prostriedkami začali šíriť sekty, ktoré vznikli ako reakcia na preteky v zbrojení. Nazývali sa všeobecným pojmom survivalisti (prežijúci) a ich hlavnou devízou bola príprava na jadrovú, chemickú, biologickú či inú apokalypsu, ktorú v religióznej povrchnosti prijímali ako holý fakt blízkej budúcnosti.

Žiaľ, invázii tohto dnes už masového fenoménu napomáha aj množstvo filmov venovaných hypotetickým kataklizmám rôznym spôsobom narúšajúcim globálnu existenciu ľudstva. Niektoré z nich vo fantastických obrazoch rysujú prebiehajúce zmeny klímy, jadrové vojny, epidémie, útoky parazitov a baktérií, a taktiež zničenie ľudstva mimozemskými civilizáciami. Presne do tohto scenára zapadá i film 2012, ktorého tvorcovia sa nechali inšpirovať tajomným mayským kalendárom zavŕšeným 21. decembrom 2012. Práve vtedy sa má podľa nich uzavrieť veľká päťtisícročná epocha Jaguára a nastať koniec sveta. Na hodnovernosti tohto tvrdenia dodali aj vyjadrenia niektorých učencov dokazujúcich, že si Mayovia tento decembrový deň nezvolili náhodou. Má totiž astronomický význam. Na nasledujúci deň po zimnom slnovrate 2012 sa vraj naše Slnko dostane do jednej línie s tajomným energetickým centrom galaxie, čo sa údajne opakuje každých 25 800 rokov. Takto súčasná civilizácia po prvýkrát prežije tento mimoriadne vzácny astronomický úkaz, ktorý pre ľudstvo môže byť koncom, ale súčasne i novým, duchovne vyspelejším počiatkom.

Či sa tieto poplašné predpovede naplnia, ukáže čas, no jedno je isté - koniec sveta to nebude. O skutočných znameniach a príznakoch, ktoré mu budú predchádzať, sa totiž hovorí na mnohých miestach Biblie a v komentároch k nim. A tie nám predstavujú oveľa komplikovanejší obraz stavu sveta, než je jednoduchý príbeh so sugestívnym dátumom.