Fundamentalistická cirkev Ježiša Krista svätých posledných dní vyrastá z hnutia, ktoré sa vo všeobecnosti nazýva mormonizmus a ktoré bolo založené roku 1830 Josephom Smithom ml. (1805 - 1844). V tejto náboženskej skupine dodnes panuje predstava, že morálnosť a počestnosť muža pred Bohom sa bude hodnotiť v pomere k veľkosti jeho rodiny.

Ak chceme porozumieť polygamnému spôsobu života členov FLDS, musíme sa na tento fenomén pozrieť v jeho...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.