Náboženstvo a jeho vývoj je pre sociológiu nesmierne dôležitá idea, ktorá so sebou nesie riziko, že sa stáva témou verejnou a politicky nebezpečnou. Náboženstvo je citlivou témou pre mnoho ľudí, a teda je pochopiteľné, že naň citlivo reagujú i sociológovia. Postoje k náboženstvu v majoritnej spoločnosti môžu byť preto rozličné.

Ako prvý by sme mohli spomenúť liberálny prístup, ktorý vychádza z princípu ochrany individuálnych...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.