Nedávno som sa dočítal, že známy herec Anthony Hopkins bude hrať vo filme Rituál, ktorý sa má nakrúcať podľa rovnomennej knihy opisujúcej skutočné praktiky exorcizmu. Keďže na túto tému som prečítal už viacero kníh pochádzajúcich najmä od talianskych exorcistov, bol som zvedavý, z akého uhla pohľadu to bude tentoraz.

Autor, americký novinár žijúci v Ríme, v knihe zachytáva príbeh obyčajného kňaza, z ktorého sa stane cirkevný exorcista. Dielo má 17 kapitol doplnených úvodom a podrobnými vysvetlivkami, bez ktorých by sme sa v niektorých častiach textu nezaobišli.

Baglio si vybral vážnu tému boja dobra a zla a podarilo sa mu ju spracovať pútavým a nebulvárnym spôsobom. Na začiatku nás uvádza do problematiky exorcizmu, vysvetľuje tento cirkevný termín. Opisuje tiež situáciu na poli viery, keď v dôsledku rozdielnych názorov medzi liberálnymi a konzervatívnymi teológmi dnes mnohí kňazi neveria v existenciu Zlého. Sú takí, čo strácajú vieru v Boha, no na druhej strane stúpa počet ľudí venujúcich sa okultným praktikám. Z nich vyplývajúce problémy ich potom často privádzajú k exorcistom, ktorých je nedostatok.

Aj preto poslala Kongregácia pre náuku viery roku 2004 list všetkým diecézam sveta, v ktorom ich žiadala, aby každý biskup ustanovil exorcistu. Vatikánska univerzita pripravila kurz Exorcizmus a modlitba oslobodenia, ktorého cieľom bolo vyškoliť nových exorcistov. Zúčastnil sa na ňom aj hlavný hrdina knihy, 52-ročný kňaz z Kalifornie Gary Thomas. Autor nám poodhaľuje dvere nielen do posluchární Ateneo Pontificio Regina Apostolorum v Ríme, kde prebiehali jednotlivé prednášky v rámci deväťmesačného kurzu, ale najmä do duše otca Garyho. Sme svedkami toho, ako mal možnosť byť pri viacerých exorcizmoch skúseného cirkevného exorcistu. Stretáva sa tu so svetom, o ktorého existencii nemal dovtedy ani len tušenia. Až tu si uvedomuje, že diabol je reálna sila a inteligentný protivník.

Baglio vhodne strieda teoretické kapitoly a pasáže s opismi reálneho exorcizmu a života otca Garyho. Čitateľ sa dozvie o pôvode diabla, jeho prejavoch i satanizme. Kniha je nabitá zasvätenými informáciami, ktoré poskytujú najznámejší cirkevní exorcisti ako Amorth, Gramolazzo, Nanni, Bamonte a ďalší.

Niekoho môže prekvapiť, ako vážne sa v Rímskokatolíckej cirkvi k tejto téme pristupuje. Existuje nielen Medzinárodná asociácia exorcistov (1993), ale už od roku 1614 i Rímsky rituál (revidovaný r. 1998), čo je podrobný návod slúžiaci exorcistom pri exorcizme. Exorcizmus smie vykonávať len kňaz poverený svojím biskupom, a to až potom, ako postihnutého vyšetrili lekári a psychológ a vylúčili inú príčinu jeho ťažkostí.

Autor ukazuje, akú neľahkú osobnú cestu musel otec Gary prekonať od svojej kňazskej vysviacky až po ukončenie kurzu exorcistov, ktorý mu otvoril oči a cítil, že exorcizmus nie je len okrajovou záležitosťou, ale že má výrazne pastoračný aspekt. Je dôležité poukázať na to, že Baglio tu nepodáva len sprostredkované informácie, ale mnohé rozhovory s exorcistami sám realizoval a dokonca sa i sám na viacerých exorcizmoch zúčastnil.

Tak ako táto téma zmenila život hlavnému hrdinovi a autorovi, predpokladám, že nenechá na pokoji ani myseľ čitateľa. Je určená pre teológov, psychológov a psychiatrov, ale i pre každého, kto rád rozmýšľa nad reálnymi záhadami medzi nebom a zemou.