Pán Berger, mesiánskymi židmi kresťanstvo začalo svoju históriu. Aké sú základné charakteristiky vášho hnutia a aký dosah má na súčasnú cirkev?

Význam mesiánskych židov je ten, že sú židia a veria v Ježiša. Mnohí v cirkvi si dnes predstavujú, že keď žid uverí v Ježiša, musí sa stať kresťanom. To však nebolo zmýšľanie prvotnej cirkvi. Tá to chápala ako obrátenie sa srdcom k Ježišovi. To, čo v tom čase Peter kázal Izraelu...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.