Pán profesor, v knihe Psychológia náboženstva a spirituality (Portál, 2007) venujete veľkú pozornosť pojmu spiritualita. Mohli by ste krátko vysvetliť, ako tomuto pojmu rozumiete?   Sociálni konštruktivisti nás naučili klásť si pri každom pojme otázku, čomu a komu ten pojem slúži. Spiritualita je predovšetkým teologický pojem, bohužiaľ, mnohoznačný. Do psychológie sa ale dostal úplne odinakiaľ! Americkí hippies vyrukovali proti náboženskému...


Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.